LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Xí, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Hotline: 0888 961 222 | Email: tuyensinh@cece.edu.vn

Điện thoại: 0888 961 222
E-mail: tuyensinh@cece.edu.vn
Số 1 Nguyễn Xí, phường Vũ Ninh
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh